مهندس نسرین صالح‌ابراهیمی

مهندس نسرین صالح‌ابراهیمی

  • فارغ التحصیل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خیام مشهد
  • تاریخ صدور اولین پروانه 06/06/1392
  • تلفن: 37230684 – 051
  • همراه: 2371 114 0915
  • ایمیل: Ebrahimi.architect.ne@gmail.com

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند.

پروانه اشتغال به کار مهندسی

برای بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید.